Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/platne/serwer38954/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/platne/serwer38954/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/platne/serwer38954/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Regulamin – Butik Calvani

Regulamin

Home / Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CALVANI

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem witryny www.calvani.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”) jest Aleksandra Treichel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Calvani Aleksandra Treichel, ul. Sokola 19, 86-200 Chełmno, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanym dalej CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8751561192 Regon:  380662502

 

 1. ZASADY Z KORZYSTANIA KONTA W SKLEPIE

 

 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w sklepie internetowym, założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem (oznaczonych, jako obowiązkowe), udostępnianym na jednej ze stron Sklepu;
 3. Do powyższej procedury rejestracji użytkownika w serwisie Sklepu następuje przydzielenie indywidualnego loginu oraz hasła.
 4. Poprzez rejestrację Klienta w witrynie Sklepu, otrzymuje On możliwość śledzenia historii zakupów, udziału w rozdaniach i konkursach oraz otrzymywaniu powiadomień zwanych dalej newsletter.

 

 1. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Zamówienia na produkty za pośrednictwem sklepu internetowego można składać przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 3. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w sklepie internetowym, jako osoba prywatna (bez zakładania konta) lub zarejestrowany użytkownik (posiadając konto). W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu należy wejść na stronę internetową www.calvani.pl, dokonać wyboru towarów, jego rozmiarów i kolorystyki zgodnie z dostępnością na stronie sklepu internetowego.
 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka;
 6. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towarów do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”.
 7. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 8. W podsumowaniu zamówienia Klient widzi informacje o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 9. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych.
 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta w formularzu podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 11. Złożone zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego, co świadczy o dowodzie zawarcia umowy.

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. Wszystkie kwoty podane na stronie sklepu internetowego Calvani są cenami wyrażonymi w polskich złotych i są cenami brutto (tj. zawierają obowiązujący podatek VAT).
 2. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego bądź na życzenie Klienta faktura VAT.
 3. Klient w trakcie składania Zamówienia dokonuje wyboru płatności. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI PŁATNOŚĆ KOSZT
Przelew tradycyjny Przedpłata 15
Przelew internetowy Przedpłata 15
Płatność przy odbiorze (za pobraniem) Podczas odbioru 18

 

 • Przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Towaru. Po złożonym zamówieniu Klient uiszcza należność na rachunek bankowy. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Calvani.
 • Przelew internetowy – zapłata przed wysyłką Towaru za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 bądź PayPal. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Przelewy24 bądź PayPal.
 • Płatność przy odbiorze Towaru – zapłata przez Klienta następuje bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika firmy kurierskiej. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu do Sklepu zamówienia.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.

 

 1. DOSTAWA

 

 1. Dostawa Towarów przebiega na terytorium Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Nie ma możliwości odbioru osobistego.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wartości zamówienia brutto. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
 4. Koszty zamówienia ponosi Kupujący i są one naliczane podczas składania Zamówienia.
 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.
 6. Dostawa na terytorium Polski realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 7. Wysyłka zamówienia następuje w ciągu 1-3 dni licząc dni robocze.
 8. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi do 24h od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Calvani.

 

 1. REKLAMACJE I GWARANCJE
 2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją. W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady techniczne lub uszkodzenia fabryczne, Klientowi przysługuje prawo reklamacji produktu.
 3. W obecności kuriera prosimy o sprawdzenie zawartości paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, prosimy o sporządzenie protokółu reklamacyjnego.
 4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy (Aleksandra Treichel, Sokola 19, 86-200 Chełmno), przy użyciu formularza bądź drogą elektroniczną na adres kontakt@calvani.pl.
 6. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: Aleksandra Treichel, Sokola 19, 86-200 Chełmno wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie calvani.pl.
 7. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 2. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@calvani.pllub pocztą polską na adres Calvani Aleksandra Treichel, ul. Sokola 19, 86-200 Chełmno.
 3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
 4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma On obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu lub przy płatnościach Paypal na konto Paypal, z którego zamówienie zostalo opłacone. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 1. Sklep calvani.pl realizuje zobowiązania wynikające z RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania.
 2. Każdy użytkownik powyższej witryny (tj. Calvani.pl) zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. DEFINICJE

 

Klient – podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca –  Aleksandra Treichel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Calvani Aleksandra Treichel, ul. Sokola 19, 86-200 Chełmno, NIP: 8751561192, REGON: 380662502, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Towar – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży.

Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem internetowym: adres email: kontakt@calvani.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 pod numerem telefonu 605-243-533.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Newsletter – należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie, którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”.

 

WSZYSTKIE ZDJĘCIA SĄ WŁASNOŚCIĄ SKLEPU. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ KOPIOWANIA !